ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу - рекламної акції «Гра на мільйон»

м. Київ «16» грудня 2021 року

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1.1. Організатором заходу рекламна акція «Гра на мільйон» (скорочена назва - «Гра на мільйон»), далі по тексту – «захід», що проводиться шляхом розіграшу серед необмеженого кола осіб Подарунку у вигляді грошової суми у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) грн., є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОРОГОДСЬКИЙ ГАРІ ДАВИДОВИЧ.

1.2. Період проведення заходу: з 16.12.2021 року по 31.12.2022 року.

1.3. Місце та час проведення заходу: Україна, м. Київ. Точне місце та час проведення кожного з етапів заходу будуть анонсовані додатково, шляхом публікації за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.kkg.com.ua.

1.4. Метою проведення заходу є популяризація продукції - художнього твору Корогодського Г. «Красная Книга Гарика» російською мовою (далі – «Друковане видання») для збільшення кількості покупців вказаної продукції та стимулювання її продажів.

1.5. Партнером заходу є ТОВ «ПАРІМАТЧ» (Торговельна марка «PARIMATCH»).

РОЗДІЛ 2. Умови участі у заході

2.1. В заході можуть брати участь в якості Учасників лише дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення заходу вже виповнилось 21 рік.

2.1.1. Учасниками заходу визнаються особи, допущені до участі у заході Організатором, які сукупно здійснили наступні дії:

- придбали в період з 16.12.2021 року по 23.00 15.10.2022 року Друковане видання з числа перших 50 тисяч примірників, що містить персональний номер Друкованого видання, розміщений на його 32 сторінці (далі - «номер книги»). У випадку, якщо 50 тисяч примірників Друкованого видання будуть придбані раніше визначеного вище періоду, то період придбання може бути змінено/скорочено датою придбання останнього із 50 тисяч примірників Друкованого видання;

- здійснили реєстрацію власних персональних даних та номеру книги в реєстраційній формі учасника заходу на веб сторінці за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.kkg.com.ua (далі по тексту – «реєстраційний лист Учасника») в період з 16.12.2021 року по 23.00 15.06.2022 року (для участі у першому попередньому етапі заходу) та в період з 16.06.2022 року по 23.00 15.10.2022 року (для участі у другому попередньому етапі заходу);

- прийняли і виконали в повному обсязі умови проведення кожного етапу заходу оприлюднені на веб сторінці за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.kkg.com.ua та отримані на електронну адресу Учасника, що зазначена при реєстрації персональних даних;

- своєю участю у заході надали згоду на знімання на фото- та/або відеоплівку, обробку таких фотографій, інших художніх творів (в т.ч. фотографій Учасників/Фіналістів/Переможців), їх публічного показу, відтворення та розповсюдження (в т.ч. трансляції онлайн чи у записі, у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram, друкованих виданнях, тощо), з метою поширення інформації про захід і підтверджують, що таке їх використання є безкоштовним і не підлягає компенсації Учасникам у будь-якому вигляді;

- своєю участю у заході погодилися на надання Організатору та Партнеру заходу необхідних персональних даних (в т.ч. даних визначених в реєстраційному листі Учасника) для участі у фінальному етапі заходу, у разі визнання Учасника Фіналістом заходу, а також їх публічного показу, відтворення та розповсюдження (в т.ч. у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram, друкованих виданнях, тощо), з метою поширення інформації про захід і підтверджують, що таке їх використання є безкоштовним і не підлягає компенсації Учасникам у будь-якому вигляді;

- погодилися на надання Організатору копії реєстраційного номера облікової картки платника податків або копії сторінок паспорта з відміткою про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (у разі відмови від одержання ідентифікаційного номера платника податку) у разі визнання Учасника Фіналістом або Переможцем заходу.

2.1.2. Переможець має право заявити Організатору та/або Партнеру заходу про повну або часткову відмову від використання свого зображення Організатором та/або Партнером заходу, за умови, що така відмова викладена письмово та передана Організатору заходу до передачі Подарунку. При цьому, Переможець надає згоду на використання Організатором та/або Партнером заходу умовного/віртуального зображення або де персоналізованого іншим чином зображення (віртуальна маска, блюрування тощо) при оприлюдненні даних про Переможця в мережі Інтернет, а також на особистих облікових записах і акаунтах Організатора в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Youtube тощо).

2.1.3. Учасники заходу (акції) «ГРА НА МІЛЬЙОН» не мають права претендувати на будь - які оплати, відшкодування, виплати, компенсації, тощо за використання своїх персональних даних та свого зображення в межах інформування про проведення заходу та його результатів.

2.1.4. Заповнюючи реєстраційний лист Учасника фізичні особи погоджуються, що отримана Організатором від таких Учасників заходу інформація не вважається конфіденційною і може використовуватися Організатором на власний розсуд з урахуванням положень чинного законодавства України щодо обігу такої інформації.

2.1.5. Не допускаються Організатором до участі у заході:

- особи, щодо яких у Організатора є достатні підстави вважати, що фізична особа не може брати участь у заході (не відповідає умовам, передбаченим цим Положенням);

- реєстраційні листи Учасників, що містять недостовірні/неповні дані.

2.1.6. Участь Учасника/Фіналіста/Переможця у заході може бути у будь-який момент на будь-якому етапі в односторонньому порядку припинена Організатором у разі:

- відмови Учасника від виконання умов даного Положення та/або умов заходу, або відмови від надання згоди на обробку його персональних даних, крім випадків передбачених п.2.1.2 даного Положення;

- наданні Учасником про себе недостовірних/некоректних даних для участі у заході, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником;

- якщо особа підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів заходу, або ж діє, порушуючи дане Положення та умови заходу, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі та/або Організатору, яка може бути пов’язана із даним заходом;

- відмови від надання зазначених у даному Положенні документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних/ нерозбірливих документів, у т.ч. при підписанні Акту приймання-передачі Подарунку, та/або відмова підписати Акт приймання-передачі;

- не проходження Учасником перевірки достовірності даних Учасника (виявлення недостовірності персональних даних), в тому числі, не проходження перевірки Друкованого видання на відповідність номеру книги, та/або відсутність зашифрованого коду в Друкованому виданні, що підтверджує його автентичність, та/або відсутність позначень, що підтверджують отримання Друкованого видання в подарунок. У випадку відмови Учасника від проходження такої перевірки, та/або відмова від надання інформації/Друкованого видання тощо, що є необхідними для проходження такої перевірки, Учасник вважається таким, що не пройшов перевірку достовірності даних, та його участь у заході припиняється Організатором.

2.1.7. Вчинення Учасником дій визначених в п.2.1.6 даного Положення є порушенням умов заходу та позбавляє такого Учасника права на подальшу участь у заході і звільняє Організатора від будь-яких зобов’язань перед таким Учасником. Відповідальність за наслідки порушень даного Положення та умов заходу несуть особи, які їх допустили.

2.2. Кількість Учасників заходу обмежена 50 (п'ятдесятьома?) тисячами осіб, що є фактичними власниками придбаних примірників Друкованого видання, що містять номер книги, з врахуванням обмежень визначених п. 2.3. даного Положення.

2.3. Не визнаються Учасниками заходу та не можуть брати у ньому участь працівники Організатора або власники та співробітники рекламних агентств, торгівельних та інших організацій, причетних до проведення заходу та/або реалізації Друкованого видання чи безпосередні члени їх родин..

2.4. Один Учасник має право зареєструвати лише один номер книги. Не допускається реєстрація кількох номерів книги для одного Учасника.

УВАГА! О 23.00 15.10.2022 року в день завершення проведення другого етапу заходу реєстрація Учасників припиняється і в подальшому не здійснюється.

РОЗДІЛ 3. Порядок проведення заходу

3.1 Гра на мільйон буде проводитись у три етапи:

3.1.1. Перший попередній етап заходу проводиться в період з 16.12.2021 року по 23.00 15.06.2022 року.

3.1.2. Другий попередній етап заходу - в період з 16.06.2022 року по 23.00 15.10.2022 року.

3.1.3. Третій фінальний етап заходу - в період часу, що буде визначений Організатором не пізніше 16.10.2022 року.

3.2. Підведення підсумків кожного з етапів заходу «ГРА НА МІЛЬЙОН» здійснюється Організатором:

3.2.1. 16.06.2022 року визначення 10 фіналістів першого етапу заходу;

3.2.2. 16.10.2022 року визначення 10 фіналістів другого етапу заходу;

3.2.3. не пізніше 31.12.2022 року - визначення єдиного Переможця заходу «ГРА НА МІЛЬЙОН».

3.3. Визначення фіналістів та Переможця здійснюється Організатором в наступному порядку:

3.3.1. Визначення фіналістів Першого та Другого етапів заходу буде здійснено Організатором дистанційно, за методом випадкової ймовірності, шляхом експорту номерів книги з числа реєстраційних листів Учасників, із використанням алгоритму генератора випадкових чисел. Учасник, обраний генератором випадкових чисел, визначається та визнається фіналістом відповідного попереднього етапу заходу та отримує право на участь у фінальному етапі заходу. Відомості про учасників, які визначені фіналістами попередніх етапів розіграшу будуть оприлюднені на веб сторінці за посиланням у мережі Інтернет www.kkg.com.ua. Фіналісти отримають відповідне підтвердження шляхом електронного повідомлення від Організатора заходу на адресу електронної пошти зазначену в реєстраційному листі Учасника.

3.3.1.1. Кожен Фіналіст Першого та Другого етапів заходу можевідмовитися від участі у третьому фінальному етапі заходу за власним бажанням у разі направлення письмової (в т.ч. електронною поштою) відмови та/або у разі згоди на отримання заохочувального призу від Організатора у вигляді грошової суми у розмірі 25 000,00 (двадцяти п’яти тисяч) грн., в строки і в порядку визначені Організатором, але у будь-якому разі до завершення третього фінального етапу заходу.

3.3.2. Визначення Переможця фінального етапу заходу «ГРА НА МІЛЬЙОН» здійснюється Організатором спільно з Партнером заходу за допомогою спеціальних алгоритмів визначення переможця, що будуть розміщені за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.pm.ua., з числа Фіналістів перших двох попередніх етапів заходу, що виконали умови проведення фінального етапу заходу, які будуть оприлюднено після завершення Другого етапу заходу шляхом публікації за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.kkg.com.ua у строк до _16.10.2022 року, та доведені до відома фіналістів двох попередніх етапів заходу шляхом відповідного електронного повідомлення від Організатора заходу на адресу електронної пошти зазначену в реєстраційному листі Учасника.

Результати визначення Переможця оприлюднюються на веб сторінці за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.kkg.com.ua.

3.3.2.1. Фіналіст, як учасник фінального етапу заходу «ГРА НА МІЛЬЙОН», жодним чином не зобов’язаний робити будь- які фінансові витрати (грошові ставки) або використовувати ігрові замінники гривні на вебсайті Партнера заходу за посиланням у мережі Інтернет www.pm.ua, не отримує і не претендує на отримання від ТОВ «ПАРІМАТЧ» жодних виграшів (призів) в розумінні пункту 8 статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» , жодним чином не залучається до безпосередньої участі в в азартних іграх, , розміщених в інших розділах вебсайту за посиланням у мережі Інтернет www.pm.ua.

3.4. Видача Подарунку здійснюється Організатором заходу особисто Переможцю, який протягом 48 годин з моменту оприлюднення визначення Переможця на сайті www.kkg.com.ua, зв’язався з Організатором заходу за контактними даними надісланими Організатором на адресу електронної пошти і пройшов ідентифікацію особи відповідно до персональних відомостей та інших даних повідомлених в реєстраційному листі Учасника. Вручення Подарунку у вигляді грошових коштів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) грн. Переможцю проводиться особисто Організатором заходу в готівковій формі, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Організатором від Переможця копії реєстраційного номера облікової картки платника податків або копії сторінок паспорта з відміткою про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (у разі відмови від одержання ідентифікаційного номера платника податку) і оформленням необхідної документації, передбаченої чинним законодавством України, для отримання Подарунку.

3.4.1. В разі не здійснення ідентифікації Переможцем протягом 48 годин з дати оприлюднення підсумків заходу на сайті www.kkg.com.ua, Переможець втрачає право на отримання Подарунку, а Організатор зобов’язується провести повторне визначення Переможця з числа фіналістів попередніх етапів заходу в порядку визначеному в п.3.3.2 даного Положення, про що додатково повідомляється на веб сторінці за посиланням у мережі Інтернет www.kkg.com.ua з зазначенням інформації про порядок та умови такого переобрання Переможця. Не здійснення Переможцем ідентифікації протягом 48 годин з дати оприлюднення підсумків заходу на сайті www.kkg.com.ua, вважається відмовою Переможця від Подарунку.

3.4.2. Кількість повторних визначень Переможця у зв’язку із відмовою від Подарунку обмежена 3 спробами (не враховуючи першого Переможця).

3.4.3. В разі не проходження ідентифікації трьома повторно визначеними Переможцями заходу поспіль, Організатор має право оголосити завершення заходу і перевести грошові кошти в якості Подарунку як благодійну допомогу на рахунок БФ «Життєлюб» (код ЄДРПОУ 39059088) .

3.5. Організатор залишає за собою право надання Фіналістам (учасникам фінального етапу заходу «ГРА НА МІЛЬЙОН») додаткових заохочувальних подарунків, призів, сувенірної продукції, друкованої поліграфічної продукції, сертифікатів, тощо, у випадку та на умовах, що будуть зазначені за посиланням у мережі Інтернет на сайті www.kkg.com.ua.

РОЗДІЛ 4 Інформаційне забезпечення заходу

4.1. З інформацією про проведення заходу можна ознайомитися на веб сторінці за посиланням у мережі Інтернет www.kkg.com.ua.

4.2. Будь яка додаткова інформація щодо деталей проведення заходу розміщена поза посиланням у мережі Інтернет www.kkg.com.ua, у т.ч. на особистих облікових записах і акаунтах в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Youtube тощо), допускається в цілях популяризації заходу, проте не вважається офіційною, якщо такі відомості не відповідають умовам зазначених в даному Положенні, або додатково розміщеним Організатором заходу умовам за посиланням у мережі Інтернет www.kkg.com.ua.

4.3. Беручи участь у заході, Учасник не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у заході. Фонд заохочень заходу та Подарунок не формується з внесків Учасників заходу. Організатор Заходу не отримує винагороду від Учасників Заходу за їх участь в заході. Захід (акція) не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а це Положення не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

4.4. Передача прав Учасника заходу іншим особам не допускається. Будь-яке порушення з боку Учасника Заходу умов даного Положення є підставою для позбавлення такого Учасника права участі в заході.

4.5. Учасники Заходу під час участі у заході зобов’язуються:

1) дотримуватися вимог даного Положення, інших умов заходу та норм чинного законодавства України;

2) надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даному Положенні та інших умовах Заходу;

3) свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Заходу;

4) не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у заході;

5) не розголошувати без згоди Організатора деталі організаційного процесу проведення заходу, не оприлюднені Організатором, якщо такі стануть відомі Учаснику у зв’язку із участю в заході;

6) не використовувати участь у проведенні заходу для проведення будь - якої пропаганди, рекламування власних товарів/послуг, образи інших осіб, поширення недостовірної інформації та будь-якої іншої протиправної діяльності тощо.

4.6. Шляхом заповнення та надсилання реєстраційного листа Учасника, такий Учасник підтверджує прийняття умов даного Положення, надання згоди на обробку персональних даних, згоди на знімання на фото- та/або відеоплівку, обробку таких фотографій, інших художніх творів (в т.ч. фотографій Учасників/Фіналістів/Переможців), їх публічного показу, відтворення та розповсюдження їх (в т.ч. трансляції онлайн чи у записі, у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram, тощо), з метою поширення інформації про захід, у відповідності до вимог законодавства України, з урахуванням виключень визначених даним Положенням щодо Переможця заходу.

4.7. У випадку порушення Учасником умов участі у заході, вказаних у даному Положенні , що спричинило настання у Організатора збитків, Учасник зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.8. Учасники заходу діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники заходу беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в заході та отриманням Подарунка.

4.9. Відмова від надання зазначених у даному Положенні документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих документів, у т.ч. при підписанні Акту приймання-передачі Подарунку, та/або відмова підписати Акт приймання-передачі Подарунку позбавляє такого Учасника заходу права на отримання Подарунку та вважається, що такий Учасник добровільно відмовився від отримання Подарунку.

4.10. Оподаткування Подарунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Податковим агентом є Організатор – ФОП Корогодський Г.Д.

4.11. Переможець приймає в повному обсязі умови заходу та ознайомлений з тим, що усі податки, платежі та збори, які виникають в наслідок отримання Подарунку згідно чинного законодавства, сплачуються податковим агентом.

Розділ 5. Інші умови.

5.1 Подарунок поверненню не підлягає.

5.2 Організатор не проводить повторне повідомлення Переможця про його перемогу.

5.3 Організатор не несе відповідальність за неможливість отримання Подарунку Переможцем та/або інших призів Фіналістами чи Учасниками з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, у т.ч. з причини зазначення Учасником неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в заході. При цьому такий Переможець/Фіналіст/Учасник не має права на отримання від Організатора заходу будь-якої компенсації. Організатор не несе відповідальності відносно майбутнього використання Подарунку після його отримання, а також за будь-які напрямки та/або можливі наслідки його використання.

5.4 Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення заходу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.5 Отримання Подарунку передбачено тільки Учасникам заходу та не може розглядатися як безумовне грошове зобов’язання Організатора перед третіми особами.

5.6 Згідно з вимогами ст. 634 ЦК України про договори приєднання, а саме, щодо змоги укладання такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Заході всі Учасники погоджуються з цими Положеннями заходу (акції) та зобов’язуються їх виконувати.

5.7 Всі результати заходу є остаточними і оскарженню не підлягають.

5.8 Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням заходу, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх його учасників. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення заходу, порядок видачі Подарунку та заохочень, призупиняти чи скасовувати проведення заходу. Інформацію про всі зміни можна буде дізнатися на сайті Організатора www.kkg.com.ua.

5.9 Організатор не несе відповідальності за порушення Учасниками заходу прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов заходу у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід заходу.

5.10 Дані Положення можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення заходу (акції), при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті у мережі Інтернет на веб сайті www.kkg.com.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено самими змінами/доповненнями.

5.11 Приймаючи участь в заході (акції) (здійснення реєстрації персональних даних та номеру книги в реєстраційній формі учасника заходу), кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цим Положенням і свою повну та безумовну згоду з його умовами, в тому числі у випадку внесення будь-яких змін Організатором відповідно до умов даного Положення.

Організатор:

______________________ ФОП Корогодський Г.Д.